czwartek, 15 maja 2014

SM...Z CZYM TO SIĘ JE ...

Stwardnienie rozsiane (SM) to taka nieobliczalna, niezgłębiona, nieuleczalna, niewiarygodna, ale za to przewlekła... choroba demielinizacyjna.. takie długie słowo, które łatwiej napisać, niż wymówić:)

demielinizacyjna

...mielina - otoczka mielinowa - to taka ochrona dla komórek nerwowych, które to przesyłają impulsy elektryczne...z ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy) do narządu, czy gruczołu, aby te mogły w prawidłowy sposób działać...

...jeżeli osłonka taka się rozpada (demielinizuje) to jakość i szybkość transportu impulsów jest wolniejsza, albo zanika całkiem...

...a to prowadzi do tego, że układ nerwowy nie może w pełni kontrolować funkcji uszkodzonych nerwów...a co za tym idzie narządów, czy gruczołów, stąd u osób chorych problemy na przykład z poruszaniem się...

a z takich rzeczy bardziej praktycznych

...choroba ludzi młodych, znacznie częściej młodych kobiet (chociaż na mojej drodze stanęło do tej pory 4 Panów i 2 Panie ;> )

...w klimacie umiarkowanym, między innymi u nas czyli, jest największa zachorowalność...można znaleźć różne tłumaczenia tego stanu rzeczy, jednakże najczęstsze to mniejsze nasłonecznienie niż w klimatach okołorównikowych, gdzie występowanie Stwardnienia Rozsianego jest najniższe...

...nie jest to choroba dziedziczna, ale jest genetyczna...tutaj też różne dane różne liczby, ale ja osobiście najbardziej lubię tą 1%, takie podobno było prawdopodobieństwo, że zachoruję...

1% - takie prawdopodobieństwo zachorowania, mają osoby, u których w nie najbliższej rodzinie występowała, czy występuje choroba
(pomyśleć, że nigdy nawet złotówki w lotto nie wygrałam ;> )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz